O mnie / About me

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Całe moje życie, tj. od kiedy nauczyłam się czytać, niezwykle ceniłam słowo pisane. Czytałam, pisałam, lecz jako dorosła zajęłam się Marketingiem. Po kilku latach zrozumiałam, że chcę zmienić zawód.

Sam fakt, że mówiłam w trzech i pół językach nie wystarczał jednak, by zostać tłumaczem zawodowym. Dlatego podjęłam studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń specjalistycznych
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Miałam już wtedy za sobą trochę tłumaczeń:
parę filmów, liczne dokumenty, strony internetowe, lecz zauważyłam, że najbardziej interesują mnie tłumaczenia audiowizualne i literackie.

Jest też inna bardzo dla mnie ważna rzecz: pomaganie innym. Ku swojemu zaskoczeniu odkryłam,
że mogę to robić również w pracy: tworząc napisy do filmów dla osób niedosłyszących.
Najlepszą pracą, jaką do tej pory wykonałam było stworzenie napisów dla głuchych
i niedosłyszących do filmu dla dzieci, mimo że nie ja przetłumaczyłam ten film.

Niezależnie od rodzaju tłumaczenia, jakiego Państwo potrzebujecie z (a czasem i na) jęz. angielski, francuski, czy hiszpański (w tym wersja argentyńska), niezależnie od tego, czy jest to produkcja audiowizualna, literacka, gra, aplikacja, czy dokumenty, proszę o kontakt pod olabietti@gmail.com


All my life, since I learned to read, I was driven by a passion for the written word. And as an adult, after working for a few years in the Marketing, I decided to become a translator.

Speaking 3 (and a half) foreign languages is definitely not enough to translate, therefore I studied specialized translation. Back then I was already working and had translated some movies,
some documents and websites but it was becoming clearer and clearer to me that what I really wanted to do was translating audiovisual productions and literature.

There is one more thing very important for me: helping others, those in need. That's why it was great to discover that I could do that also through my work: as an SDH translator. The most rewarding job I've done was creating subtitles for deaf kids in a semi-animated movie.

Whatever it is you'd like to have translated from (and sometimes to) English, French or Spanish (including the Argentinean version) movies, literature, games, apps or some documents,
please contact me for details at olabietti@gmail.com