OFERTA / OFFER

(for English version scroll down)

WSZYSTKIE TŁUMACZENIA MOGĄ ZOSTAĆ WYKONANE Z I NA NASTĘPUJĄCE JĘZYKI: FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, ANGIELSKI I POLSKI.

Tłumaczenia audiowizualne:
·     Redagowanie, tworzenie i rozstawianie napisów - wersja lektorska lub napisy (filmy, seriale, inne produkcje TV i reklamowe, itp.)

Tłumaczenia tekstów specjalistycznych:
·         Unijnych
·         Kosmetologicznych
       Aplikacji
       Gier
·         Historycznych
·         Ekologicznych / Zoologicznych
·         Turystycznych

Tłumaczenia stron www

Proofreading

Tłumaczenia książek (beletrystyka)
ALL TRANSLATIONS CAN BE DONE TO OR FROM ANY OF THESE LANGUAGES: ENGLISH, FRENCH, SPANISH AND POLISH.

Audiovisual translations:
  •         Creation and time-coding of subtitles (movies, series, other TV and commercial productions, etc.)
  •     Voice-over AVT
Translation of specialized texts:

·         EU
·         Cosmetology
·         Apps
·         Games
·         History
·         Ecology / Zoology
·         Tourism

Translation of Websites

Proofreading

Translation of books